Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Netinet sp. z o.o. gromadzi i przetwarzwa podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłkowy) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem jako Kupującym oraz w celu jej należytego wykonania (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b i c i f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119).

Netinet Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres wysyłkowy) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, lub zostały one pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) w celach marketingowych - to jest przesyłania do Państwa informacji o produktach i usługach znajdujących się w naszej ofercie - na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119).

2. Administratorem danych osobowych jest: Netinet Sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie,  Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa, Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000096977.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia stałej współpracy handlowej lub zawarcia i wykonywania pojedynczych umów sprzedaży, i związanych z nimi kontaktów z Państwem oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, czy dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo do czasu złożenia przez Państwa żądania ich usunięcia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczeń przysługujących Netinet Sp. z o.o. i w stosunku do niego oraz okresu wymaganego w odrębnych przepisach np. do celów podatkowych, księgowych, oraz wygaśnięcia roszczeń wynikających z reklamacji lub rękojmi.

4. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku złożenia przez Państwa żądania usunięcie danych osobowych nastąpi ono niezwłocznie po upłynięciu terminów wymaganych na gruncie aktualnych przepisów prawa związanych z wykonaniem zawartej z Państwem umowy sprzedaży.

5. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych prosimy o informację mailem na adres "rodo@netinet.pl) lub przesyłką pocztową na adres Netinet sp. z o.o, Arkuszowa 18, 01-934 Warszawa

Zgoda może być cofnięta również za pomocą sklepu internetowego Netinet w zakładce z Państwa danymi, poprzez usunięcie odpowiedniego zaznaczenia.

6. Państwa dane osobowych mogą zostać przez nas przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie związanym z obsługą zawieranych przez nas z Państwem umów sprzedaży oraz przekazywania informacji marketingowych dotyczących oferty Netinet sp. z o.o. , w szczególności: zajmujących się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą księgową, dochodzeniem roszczeń, obsługą płatności oraz dostarczaniem zamówionych towarów i materiałów marketingowych.

7. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. W razie gdyby uznali Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Legal

Gromadzenie danych

Serwis internetowy NETINET można odwiedzać z zachowaniem anonimowości i bez podawania danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach nieumieszczenie minimum niezbędnych informacji zgodnie ze wskazówką zawartą w odpowiednich polach wprowadzania danych i na innych stronach w odpowiedniej witrynie może uniemożliwić świadczenie klientowi niektórych usług, w tym usług przed i posprzedażnych.

 

Dane anonimowe lub ogólne (wraz z „ogólnymi' danymi statystycznymi), które nie pozwalają na identyfikacje klienta, nie podlegają ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem, przetwarzaniem, ujawnianiem, przesyłaniem i innymi ograniczeniami dotyczącymi Danych osobowych.

 

Pliki Cookie

W tym serwisie WWW stosujemy pliki Cookie. Cookie są niewielkimi plikami zawierającymi fragmenty danych, umieszczanymi na twardym dysku klienta w momencie odwiedzenia witryny lub niektórych części witryny. Pliki cookie pomagają nam zrozumieć, które części serwisu są najbardziej popularne, dokąd udają się osoby odwiedzające nasz serwis i ile czasu tam spędzają. Wykorzystujemy pliki cookie do analizy ruchu w swoim serwisie w celu zwiększenia ich wydajności i ich dostosowania do zainteresowań i preferencji klienta. Mierzymy także aktywność odwiedzającego na swoich stronach, ale śledzenie odbywa się w taki sposób, żeby nie można było zidentyfikować danych. Pliki cookie mogą również służyć do rozpoznania komputera przy kolejnych odwiedzinach witryny internetowej. W pewnych przypadkach oszczędzają czas (np. eliminują potrzebę ponownej rejestracji) albo powodują wybór określonych ustawień. Jeżeli klient nie zgadza się na zapisywanie plików cookie, może uniemożliwić ich zapis zgodnie z dokumentacją przeglądarki. Dalszych informacji należy szukać w dokumentacji przeglądarki lub na ekranie pomocy. Przykładowo, w przeglądarce Internet Explorer można wybrać z menu Narzędzia polecenie Opcje internetowe, a następnie zakładki Zabezpieczenia i Prywatność.

Pomysł i wykonanie:

Ta strona została stworzona przy użyciu PrestaShop™ oprogramowanie open-source.


PONAD 25 LAT
DOŚWIADCZENIA
DORADZTWO
I SERWIS
DOSTAWA
ZA 3 ZŁ
WYSYŁKA W
24h