Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.netinet.pl i www.netinet.com.pl, prowadzony jest przez Netinet  Sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000096977, kapitał zakładowy 50.000 zł; nr NIP 118-14-81-416; nr Regon 016121659; z siedzibą w Warszawie przy Arkuszowej 18, 01-934 Warszawa

REGULAMIN ZAKUPÓW

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.netinet.pl i www.netinet.com.pl Po wypełnieniu formularza zamówienia klient otrzymuje e-mail informujący o złożeniu zamówienia. Zamówienie musi zostać przez Klienta potwierdzone poprzez kliknięcie linku umieszczonego w tym emailu.
 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili:
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny  w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. Dokument ten jest wystawiany w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obslugi Klienta e-mailem pod adresem sklep@netinet.pl
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 9. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. najpóźniej po upływie czasu najdłuższego z podanych.
  • autoryzacji płatności kartą kredytową,
  • wpłynięcia na konto sklepu płatności przelewem,
  • potwierdzenia zamówienia e-mailem w przypadku odbioru osobistego

10.  Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy Przesyłki dostarcza: Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, czas dostawy 3 dni; UPS - przesyłka kurierska, czas dostawy 2 dni robocze.

11.  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu Netinet - gotówką
  • kartą kredytową: należność pobierana jest przy akceptacji zamówienia;
  • przelewem bankowym na konto sklepu.

12.  Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą.

13.  Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie odstępując od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy prosimy przesłać mailem lub pisemnie na adres podany w zakładce "kontakt". [adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login : [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]. Zakupiony Towar nie może nosić śladów używania ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać lub dostarczyć do siedziby sklepu razem z otrzymanym wraz z nim paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej pełnym kosztom zakupu uwidocznionym na paragonie łącznie ze znajdującymi się na nim kosztami wysyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

14.  Towary dostępne w sklepie są nowe i pozbawione wad, chyba że opis towaru stanowi inaczej. Są objęte rękojmią oraz w wyszczególnionych wypadkach gwarancją producenta. Kupujący może złożyć  reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji.

15.  Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na adres sklepu pocztą lub dowolnym spedytorem, lub dostarczyć samodzielnie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon, informacje kontaktowe (telefon lub adres e-mail) informację o występującej wadzie i wskazać oczekiwany sposób jej naprawienia. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia, ewentualne naprawy dokonany w ciągu 14 dni. Towar uszkodzony zostanie naprawiony, wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszt wysyłki naprawionego lub nowego towaru ponosi sprzedający.

16.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres sklepu. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

17.  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Netinet sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

18.  Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

19.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


PONAD 25 LAT
DOŚWIADCZENIA
DORADZTWO
I SERWIS
DOSTAWA
ZA 3 ZŁ
WYSYŁKA W
24h